/ 26408400-2
single page background

سدیم سیانید

سدیم سیانید به انگلیسی Sodium Cyanide یا به طور کلی سیانور یک نمک سیانید غیر آلی با فرمول شیمیایی NaCN است که حاوی مقادیری از کاتیون سدیم و آنیون سیانید می باشد. این ماده شیمایی در کنار دیگر مشتقات سدیم مانند سدیم پربورات ، سدیم بنزوات و سدیم نیتریت به سبب داشتن سیانید، میل زیادی به فلزات دارد که سبب می شود سمیت این نمک افزایش یابد. این ویژگی از سدیم سیانید سبب شده است تا از این ماده در صنایع گسترده ای استفاده شود که کاربرد اصلی آن در صنعت استخراج طلا دیده می شود. سدیم سیانید به صورت پودری دانه ای یا کریستالی به رنگ سفید می باشد. این ماده شیمیایی با توجه به ویژگی های فیزیکی خود اگر در معرض تماس با هوا محیط قرار گیرد، قادر است مقادیر بسیار زیادی از رطوبت را جذب کند که منجر به تشکیل مایع می شود. محلول این ماده شیمیایی می تواند هیدروژن سیانور را آزاد کند که بسیار خطرناک می باشد و اگر در بدن جذب شود، اکسیژن بدن را به سرعت جذب می کند.