/ 26408400-2
single page background

دی استات سدیم

دی استات سدیم همان استات سدیم با کمی طعم اسید استیک است که به عنوان یک ماده ترش و تنظیم کننده pH استفاده می شود. این ماده از ترکیب: ۵۸٪ استات سدیم (بی آب) و ۴۲٪ اسید استیک گلاسیال تهیه می شود و به آن اسید استیک خشک نیز می گویند..سدیم دی استات یک قارچ کش و باکتری کش است که برای کنترل کپک ها و باکتری ها در غلات و دانه های ذخیره شده استفاده می شود. این ماده به عنوان “كمك” تخمیر برای حفظ كیفیت ذرت مزرعه ، یونجه ، سورگوم ، جو دوسر و علف های موجود در سیلو مورد استفاده قرار می گیرد.