/ 26408400-2
single page background

آمونیوم استات

آمونیوم استات ماده شیمیایی جامد بلوری سفید، دارای نقطه ذوب نسبتاً کم (114degreeC) برای نمک است. از این ماده در تجزیه شیمیایی، داروها، در حفظ مواد غذایی و سایر کاربردها استفاده می‌کنند. از لحاظ شیمیایی استات آمونیوم یک نمک آمونیوم است که با واکنش آمونیاک و اسید استیک به دست می‌آید.در تولید لاستیک لاتکس، استات آمونیوم به عنوان یک ماده ژل کننده یا کف کننده استفاده می‌شود، که در حین تنظیم شدن حباب‌های هوا را در داخل لاتکس به دام می‌اندازد. این امر باعث می‌شود که در درجه اول در ساخت ترکیبات لاستیکی کف استفاده شود.