/ 26408400-2
single page background

فنل

فنول ماده ای با بلورهای سفید رنگ ، دمای ذوب ۴۲ درجه‌ سانتی‌گراد و  انحلال ‌پذیری بالا در آب است که با نام‌های دیگری از جمله هیدروکسی بنزن، کربولیک اسید و بنزنول نیز شناخته می شود و یک کالای صنعتی بسیار مهم است که برای تولید بسیاری از مواد و ترکیبات مورد استفاده قرار می گیرد.فنول کندتر از آب تبخیر می شود و تا حد متوسطی در آب محلول است. این ماده در درجه اول در تولید رزین های فنولیک ، ساخت نایلون و الیاف مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت از فنل به عنوان ماده اولیه برای ساخت پلاستیک ، مواد منفجره مانند پیکریک اسید و داروهایی مانند آسپرین استفاده می شود. این ترکیب شیمیایی در تولید محلول های عکاسی ، رنگ های آزو و نگهدارنده های چوب نیز مورد استفاده قرار می گیرد.