/ 26408400-2
single page background

سیلیکاژل

سیلیکاژل (Silica Gel) به عنوان یکی از موثرترین جاذب های رطوبت در میان سایر جاذب ها، یک نوع بسپار سه بعدی بوده که از واحدهای چهاروجهی دی اکسید سیلیسیم تشکیل شده است. این ماده به دو صورت کروی (گرانول) و پرک و با کاربری های مختلف به عنوان جاذب رطوبت تولید می گردد. از انواع این محصول می توان به نوع سفید یا بی رنگ، آبی، نارنجی و دو نوع H و WS اشاره نمود که جهت استفاده در پالایشگاه های گاز و پتروشیمی جهت حذف سولفور، نیتروژن، هیدروکربن ها و سایر فلزات سنگین در خطوط فشار قوی انتقال گاز استفاده می گردد.این ماده با برقراری پیوندهای هیدروژنی باعث جذب آب، الکل، گروه های آمینی و فنول ها می گردد. از مزایای استفاده از سیلیکاژل به نسبت زئولایت و آلومینا که از جاذب های رطوب دیگر می باشند، قابلیت بالا جذب کنندگی این ماده در دماهای پایین بوده که این عامل باعث محبوبیت بیشتر سیلیکاژل می گردد، به نحوی که از این ماده در مکانهایی که دما پایین، میزان فشار بخار آب متوسط و ظرفیت جذب کنندگی زیاد نیاز است مورد استفاده قرار می گیرد.

سیلیکاژل سفید یا بی رنگ:

این نوع، بدون اندیکاتور بوده و به صورت بی رنگ تولید می گردند، ابعاد رایج این نوع به صورت 1 الی 3 میلی متر و 3 الی 5 میلی متر با بسته بندی در کیسه های 25 کیلیویی و ساشه ای می باشد. از عمده مصارف سیلیکاژل بی رنگ می توان به استفاده از آن در بازیافت هیدروکربن ها، دهیدراته شدن هوای کمپرس شده، گازها و مایعات اشاره نمود.

سیلیکاژل آبی رنگ:

نوع آبی رنگ آن حاوی کبالت کلراید به عنوان اندیکاتور آبی رنگ می باشد. در این نوع سیلیکاژل در حالت بدون جذب آب، ذرات سیلیکاژل به رنگ آبی بوده و پس از جذب رطوبت به رنگ صورتی تغییر می یابد. شایان ذکر است پس از خشکاندن این نوع سیلیکاژل و احیاء آن، رنگ آن مجدداً به آبی باز خواهد گشت.

سیلیکاژل نارنجی رنگ:

از موارد دیگر سیلیکاژل با اندیکاتور، با رنگ نارنجی می باشد که در این نوع از متیل بنفش به عنوان اندیکاتور استفاده می گردد و در این نوع پس از جذب رطوبت، رنگ آن به سبز تغییر می یابد  و براین اساس می توان به میزان جذب آن پی برد. همچنین به علت بی بو، غیر سمی و بی ضرر بودن سلیکاژل نارنجی رنگ، جایگزین مناسبی با نوع آبی آن می باشد.