/ 26408400-2
single page background

سیترات پتاسیم

سیترات پتاسیم با فرمول شیمیایی K3C6H5O7 پودری سفید رنگ ، بی بو ، شور مزه  و جاذب رطوبت است. این ترکیب که تری پتاسیم سیترات نیز نامیده می شود یک افزودنی غذایی است که برای تنظیم اسیدیته خوراکی ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیترات پتاسیم ، نمک پتاسیم اسید سیتریک است که کاربردهای پزشکی و صنعتی دارداین ترکیب شیمیایی به همه چیز از غذاهای فراوری شده تا داروها اضافه می شود و می تواند به عنوان یک عامل بافرکننده و  ادرار آور عمل کند. این ماده در آب و گلیسیرین محلول و در اتانول نامحلول است و از حوزه پزشکی گرفته تا بخش غذایی و آشامیدنی کاربرد گسترده ای دارد.