/ 26408400-2
single page background

سدیم اسید پیروفسفات

سید پیرو فسفات سدیم یا دی سدیم پیروفسفات که به اختصار (SAPP) نامیده می شود یک نمک خوراکی غیرآلی است که در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. اسید سدیم پیروفسفات یک ماده جامد سفید رنگ محلول در آب است که به عنوان عامل بافر ساز و شلات کننده کاربرد دارد.اسید پیرو فسفات سدیم برای کنترل سرعت تخمیر در مواد غذایی پخته شده و سرخ شده مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده برای کاهش خرد شدن و ایجاد فضای متخلخل در کراکرها و کیک ها استفاده می شود. اسید سدیم پیروفسفات همچنین برای تولید نودل های فوری نیز بکار می رود زیرا زمان جذب آب را کاهش داده و از چسبندگی رشته ها جلوگیری می کند.این ماده بطور موثری ویسکوزیته امولسیون ها را کاهش داده و در طول فرآیند امولسیون سازی  دما را پایین نگه می دارد. برخلاف فسفات های قلیایی این ماده باعث بهبود وضعیت ابقاء رطوبت یا بازدهی پخت نمی شود ولی اثر مثبتی بر شکل گیری این فراورده ها جهت بسته بندی های خاص دارد.