/ 26408400-2
single page background

اسید سولفامیک

یک اسید معدنی قوی با فرمول شیمیایی H3NSO3 می باشد این ماده به طور عمومی برای تولید آن از  واکنش اوره و سولفوریک اسید استفاده می شود. این ماده در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. یکی از کاربردهای اصلی آن استفاده به عنوان پاک کننده برای سطوح فلزی و سرامیکی می باشد.این ماده در مقایسه با اسید کلریدریک برای ایمنی ذاتی بیشترین استفاده را دارد. سولفامیک اسید هنگام مخلوط شدن با محصولات پایه هیپو کلرید مانند سفید کننده ها ، و سایر اسیدهای متداول ، گاز کلر را تشکیل نمی دهد. واکنش با سفید کننده محلول را خنثی می کند  و آن را برای استفاده در خانه موثر و ایمن می کند. از این ماده در از بین بردن زنگ از روی سطوح استفاده می شود. در کاربردهای خانگی و برای از بین بردن جرم و رسوبات از روی کاشی و سرامیک از محلول حاوی این ماده استفاده میشود. این ماده به عنوان یک انتی اسکالانت قوی در بسیاری از صنایع استفاده می شود. در بویلرها برای از بین بردن رسوبات ، هم چنین در مبدل ها ، کندانسور ها ، جکت ها و بسیاری دیگر از تجهیزاتی که با آب سر و کار دارند و برای زدودن رسوبات ناشی از سختی آب استفاده می شود. بسته به نوع و میزان رسوبات میزان استفاده از محلول نیز متغیر است.